Odločitev za študij slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani mi je omogočila povezati prijetno s koristnim. Ljubezen do branja in besede danes kot profesorica slovenščine združujem s profesionalnim, poklicnim področjem ‒ dejavnostjo lektoriranja, jezikovnega svetovanja in oblikovanja besedil.

Svoje strokovno znanje redno izpopolnjujem z branjem novejših jezikoslovnih razprav in priročnikov, udeležujem se predavanj in delavnic Lektorskega društva Slovenije, pri presojanju in popravljanju besedil pa so mi v pomoč tudi besedilni korpusi slovenskega jezika, ki so posnetek živega in sodobnega jezika.

Sem zanesljiva, pozitivna in vedno pripravljena na usklajevanje in dogovarjanje. Zavezana sem k odličnosti, strokovnosti in odgovornemu odnosu do vas in vašega besedila.

V sklopu podjetja E-LECT se usmerjam k uresničevanju temeljnega poslanstva, ki je skrb za pravopisno, slovnično, pomensko, vsebinsko in slogovno ustrezno besedilo. Zavzemam se za jasno in učinkovito izražanje misli in odgovorno sooblikovanje javne podobe slovenskega jezika.

Barbara Koren